× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SP ZOZ Uzdrowisko Sopot

Poradnia terapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Uzdrowisko Sopot" w Sopocie

Informacje o komórce

Sanatorium

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zakres świadczonych usług:

  • Psychiatria


Adres

58-555-08-82
Chrobrego 6/8
81-756 Sopot

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1