× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SP ZOZ Uzdrowisko Sopot

Sanatorium uzdrowiskowe "Perła" - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Uzdrowisko Sopot" w Sopocie

Informacje o komórce

Sanatorium

Sanatorium uzdrowiskowe (oddział uzdrowiskowy)

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne
  • Leczenie ambulatoryjne

Zakres świadczonych usług:

  • Choroby wewnętrzne
  • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Balneologia i medycyna fizykalna
  • Choroby płuc
  • Kardiologia
  • Reumatologia


Adres

58-555-08-82
Bitwy pod Płowcami 62
81-713 Sopot

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1